BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG NĂM 2021
Nhằm nâng cao hiệu quả và tính đồng bộ trong triển khai các hoạt động XTĐT của ngành; đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển ngành và phù hợp với định hướng thu hút vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất giống thủy sản và cây giống, công nghiệp chế biến sau thu hoạch và nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Vừa qua, ngày 14/6/2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang năm 2021. Trong đó:

Responsive image
 
 
Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư:
- Khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư vào phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư vào các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh lớn.
- Tập trung thu hút vào các cụm liên kết ngành cấp tỉnh, gắn với vùng nguyên liệu tập trung; đầu tư liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác và các trang trại, hộ nông dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị.
- Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh đối với các mặt hàng đặc sản của địa phương theo mô hình mỗi làng một sản phẩm; ưu tiên đầu tư phát triển các ngành nghề, bảo tồn và phát triển các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái tại các địa phương.
Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư:
- Tăng cường xúc tiến đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.
- Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến, bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch và đa dạng hóa sản phẩm chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất lượng của thị trường tiêu thụ.
- Thu hút đầu tư vào phát triển các dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với các ngành nghề truyền thống và phát triển đặc sản của các địa phương.
Bích Phương