BCH Chi đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức buổi sinh hoạt với chủ điểm tháng 3:"Tự hào đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh".

Responsive image
 
Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2021), sáng ngày 26/3/2021 BCH Chi đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức buổi sinh hoạt với chủ điểm tháng 3:"Tự hào đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh".
Responsive image
 
Responsive image
 
Phương Uyên.