Khối thi đua 06 tổ chức thực hiện Công trình lắp đặt máy lọc nước tinh khiết hưởng ứng Tháng Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động vì An toàn vệ sinh lao động năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 347/KH-LĐLĐ tỉnh An Giang, ngày 8/3/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động vì An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Khối thi đua 6 (gồm 01 đơn vị hành chính và 10 đơn vị sự nghiệp) đã triển khai thực hiện công trình lắp đặt 03 máy lọc nước tinh khiết tại các điểm như Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Khu Công nghiệp Bình Hòa và 01 Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên. Tổng kinh phí thực hiện lắp đặt 03 máy lọc nước tinh khiết là 21 triệu đồng do 11 đơn vị Công đoàn cơ sơ thuộc Khối thi đua 06 đóng góp, mỗi đơn vị 2 triệu đồng.

Responsive image
 
 
Trong bối cảnh tìh hình dịch Covid - 19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, Khối thi đua 06 triển khai thực hiện công trình lắp đặt 03 máy lọc nước tinh khiết nhân Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động vì An toàn vệ sinh lao động năm 2021 tại các địa điểm tập trung đông cán bộ, công nhân và người lao động là việc hết sức thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Đây là một hoạt động có ý nghĩa của Khối thi đua 06, nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của các công đoàn cơ sở quan tâm hỗ trợ đến người lao động cũng như các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, kịp thời động viên, ủng hộ tinh thần người lao động, các chiến sĩ an tâm sản xuất chất lượng, năng suất, an toàn, hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch covid, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt công tác và nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua 6 năm 2021.
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 
Tuyết Hương