“Diễn đàn Hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mekong năm 2019” tại Cần Thơ với sự tham gia của 200 doanh nghiệp Nhật Bản.

Responsive image
 

 

Diễn đàn sẽ tập trung vào việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh của vùng đến các đối tác Nhật Bản. Đây là cơ hội kết nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp An Giang với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm mời gọi và thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang.

Các hoạt động chính của Diễn đàn:
- Giới thiệu về ĐBSCL: Cơ hội mới trong hợp tác Việt – Nhật.
- Xu thế đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản ra nước ngoài và tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.
- Sứt thu hút của khu vực ĐBSCL đối với doanh nghiệp Nhật Bản. Mục tiêu hướng tới là cùng đồng hành với ĐBSCL.
- Giới thiệu các hoạt động của JICA tại Việt Nam.

Thông tin cụ thể về Diễn đàn như sau:
1. Thời gian: Buổi sáng từ 08h00 – 12h00, Buổi chiều từ 14h00-16h00, ngày 30/11/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Khu Du lịch Cồn Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.