Mời doanh nghiệp tham dự lớp đào tạo về Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp
Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức và triển khai quản trị tài sản trí tuệ vào doanh nghiệp; tăng cường nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và có thể thẩm định giá các tài sản trí tuệ của mình, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang phổi hợp với Trung tâm ứng đụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo với các thông tin chính sau:

Mục đích: hỗ trợ các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang nắm bắt và triển khai nội dung quản trị tài sàn trí tuệ trong kinh doanh, nghiện cứu phát triển và đổi mới sáng tạo.

Thi gian: 05 ngày (02 ngày đào tạo lý thuyết, 03 ngày tư vấn trực tiếp)

Địa điểm: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang, Địa chỉ: 17, Lê Lai, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

Nội dung: Vai trò của các tài sản trí tuệ trong kinh doanh và trong hoạt động R&D hoạt động khởi nghiệp; Xác lập bảo vệ quyền đổi với các tài sản trí tuệ; Họp đồng giao kết kinh doanh tài sản trí tuệ; Hệ thống quản trị tài sàn trí tuệ của một tổ chức; Các khía cạnh tài chính của tài sản trí tuệ.

Học phí (đã được Nhà nước hỗ trợ 50%): 1.500.000 đồng/học viên, bao gồm: tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát giữa giờ, kiểm tra cuối khóa.

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang thông báo đến Quý cơ quan, đơn vi, tổ chức và cá nhân biết để đăng ký danh sách lớp học từ nay đến hết ngày 26/7/2018                                           

Danh sách đăng ký gửi trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tổng hợp - Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang, hoặc bang Fax/Email hoặc qua bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang

Địa chỉ: sổ 17 Lê Lai, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên

Điện thoại: 02963-954 306 - 0903 686 698 (gặp Kha); Fax: 02963.954 305 Email: truongthaikha@gmail.com

Bá Đăng