Cơ hội giao thương
  • Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan tại thành phố Cần Thơ
    06/07/2016 | 10:25
    Nhằm tăng cường mối quan hệ giao thương Việt Nam - Thái Lan, qua đó đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp cùng Thương vụ Thái Lan tại TPHCM tổ chức buổi Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan tại thành phố Cần Thơ.