Thủ tục đầu tư
  • Điều kiện đầu tư kinh doanh 6 lĩnh vực ngành Nông nghiệp
    21/07/2016 | 04:12
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.