Thông Tin Pháp Luật
 • Gỡ khó cho xuất khẩu gạo chính ngạch vào thị trường Trung Quốc
  31/07/2016 | 06:34
  Nhằm đảm bảo an toàn việc nhập khẩu gạo Việt Nam vào Trung Quốc, ngăn chặn sinh vật gây hại xâm nhập, bảo đảm cho sức khỏe động thực vật, căn cứ vào kết quả phân tích nguy cơ dịch hại và các nguyên tắc của Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật,
 • Điều kiện sản xuất mỹ phẩm
  31/07/2016 | 06:22
  Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Nghị định quy định cụ thể điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm gồm: Được thành lập hợp pháp; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu quy định.
 • Thủ tướng yêu cầu quyết liệt rà soát 'giấy phép con'
  31/07/2016 | 06:38
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công văn số 789/TTg-PL yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.