Thông Tin Pháp Luật
 • UBND tỉnh An Giang Ban hành kế hoạch: “Năm doanh nghiệp” tỉnh An Giang
  13/03/2017 | 01:58
  Nhằm nâng cao nhận thức phục vụ của cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thân thiện. Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/3/2017 về việc thực hiện: “Năm Doanh nghiệp” tỉnh An Giang.
 • Xây dựng chính sách linh hoạt để phát triển thương mại biên giới
  07/03/2017 | 09:21
  Mới đây, Bộ Công Thương ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Đây được xem là động lực thúc đẩy phát triển thương mại biên giới trong thời gian tới.
 • Thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về cấp và và quản lý bảo lãnh chính phủ
  07/03/2017 | 09:24
  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 04/2017/NĐ-CP của Chính phủ nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về tăng cường quản lý nợ công, khắc phục một số tồn tại trong công tác cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ trong giai đoạn trước. Đồng thời, kiện toàn cơ sở pháp lý, đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát chặt chẽ việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, cũng như tăng cường công cụ giám sát, quản lý rủi ro trong bảo lãnh Chính phủ, đưa công tác quản lý bảo lãnh Chính phủ tiến dần hơn tới các thông lệ quốc tế.
 • Ưu đãi đặc biệt thuế 0% với gạo và lá thuốc lá khô
  14/12/2016 | 01:36
  Bộ Công Thương vừa có điều chỉnh áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hai nhóm hàng có xuất xứ từ Campuchia: gạo và lá thuốc lá khô.
 • Bộ Công Thương: Bãi bỏ và đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính
  13/12/2016 | 04:33
  Bộ Công Thương vừa bãi bỏ 15 và đơn giản hóa 108 thủ tục hành chính (TTHC) trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi quản lý của mình.
 • Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
  17/11/2016 | 09:31
  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.
 • Quốc hội cho phép miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 4 năm
  16/11/2016 | 04:41
  Chiều 11/11/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.
 • Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
  12/10/2016 | 04:06
  Tháng 01/2016, các nước ASEAN đã thống nhất các nội dung cần sửa đổi trong Chương Quy tắc xuất xứ của ATIGA và Ban Thư ký ASEAN trình lên Hội đồng AFTA phê duyệt giữa kỳ, gồm 2 nội dung: Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin theo HS 2012 và Thủ tục cấp và kiểm tra C/O được sửa đổi để áp dụng C/O mẫu D điện tử. Cuối tháng 2/2016 và đầu tháng 3/2016, Hội đồng AFTA đã gửi thư phê chuẩn đối với Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) theo HS 2012 và thông qua việc sửa đổi Thủ tục cấp và kiểm tra C/O để áp dụng C/O mẫu D điện tử trong ATIGA.
 • Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu
  06/10/2016 | 05:36
  Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu và các quốc gia thành viên Liên minh (FTA VN-EAEU) được ký tại Burabai (Kazakhstan) ngày 29 tháng 5 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016.
 • Cấp chứng thư cho thủy sản xuất khẩu qua NSW
  20/09/2016 | 07:43
  Từ 1/10 tới, việc cấp chứng thư theo Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ được mở rộng trên phạm vi cả nước.