Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2018

Responsive image
 

Nội dung Tuyên truyền

-Thông tin giới thiệu Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
- Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh An Giang.
- Tài liệu xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang 2018

Vận động mời tham dự

Tập đoàn Brain works - Nhật Bản
Đại diện TP. Incheon, Cty SRC - Hàn Quốc