Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
GIỚI THIỆU DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG

I. Thông tin về đơn vị đề xuất dự án

 

Tên Đơn vị

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân

Địa chỉ

Địa chỉ: Ấp Trung I, thị trấn  Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Điện thoại

ĐT: 076. 3827312 - Fax: 076.3827227

Email

phutan@angiang.gov.vn

 

II. Thông tin về dự án

 

Tên Dự án

Nhà máy xử lý rác huyện Phú Tân

Địa điểm dự án

Tại xã Xã Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang.

Mục tiêu dự án

Lắp đặt hệ thống xử lý rác thải phù hợp với tình hình thực tế, để xử lý rác thải phát sinh tại khu vực huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, tạo ra môi trường đô thị trong lành.

Quy mô dự án

Tổng diện tích sử dụng đất là: 13 ha.

Công suất xử lý rác: 100 tấn/ngày.

Tổng mức đầu tư

247 tỷ đồng

Hình thức đầu tư

ODA hoặc 100% vốn nhà đầu tư

Các đối tác của dự án

Đối tác dự án: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Loại dự án

Xử lý môi trường

Hiện trạng dự án

Dự án nghiên cứu khả thi

Tóm tắt dự án

Lựa chọn công nghệ xử lý rác thải tại An Giang:

Không được phát sinh ra các chất thải thứ cấp có khả năng gây ô nhiễm và tác động đến môi trường, công nghệ xử lý rác thải phải bao hàm tất cả giải pháp kỹ thuật và công nghệ hỗ trợ nhằm xử lý triệt để và thỏa mãn các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường đối với các chất thải thứ cấp sinh ra trong suốt các quá trình vận chuyển, tập kết, phân loại và xử lý rác như:

- Nước rác: phải có hệ thống xử lý.

- Khí thải: phải có hệ thống thu khí từ khu ủ rác và hệ thống xử lý khí, mùi hôi.

- Tỷ lệ chôn lấp: không quá 10%.

- Không được để cho nước rác thấm xuống đất gây ô nhiễm các tầng nước ngầm. Hạn chế đến mức thấp nhất có thể chấp nhận được sự phát triển các loài  gặm nhấm, ruồi nhặng, côn trùng, vi trùng và các vi khuẩn truyền bệnh.

- Công nghệ phải phù hợp với đặc thù rác ở An Giang (chưa phân loại tại nguồn và thường dùng bao nylon chứa rác).

- Chi phí xử lý rác ở mức có thể chấp nhận được.

- Công nghệ xử lý phải đảm bảo tính an toàn và hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro, tác hại đối với sức khỏe của những người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý.

Bá Đăng

Responsive image