Saigon Co.op sẽ mở rộng đầu tư Trung tâm thương mại và các siêu thị Co.opmart trên địa bàn tỉnh An Giang
Vừa qua ngày 02/8/2018, Liên Hiệp HTX Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các Sở ngành liên quan về đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư trình bày ý tưởng đầu tư Trung tâm Thương mại và Siêu thị trên địa bàn tỉnh An Giang với Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở ngành.

Sau khi trao đổi, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: Thống nhất chủ trương cho Sài Gòn Coop được đầu tư siêu thị coop tại huyện Thoại Sơn; Cơ bản thống nhất cho Sài Gòn Coop đầu tư chỗ vị trí Sao Mai (dưới dốc Cầu Quay - khu nhà máy xay lúa cũ của Long Xuyên).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND huyện Thoại Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hỗ trợ Sài Gòn Coop rà soát, thống nhất vị trí phù hợp. Đồng thời giao UBND huyện Chợ Mới tổ chức xây dựng nhanh phương án đấu giá đất tại vị trí bến xe cũ (thị trấn Mỹ Luông) và bến xe Chợ Mới trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hy vọng Sài Gòn Coop sớm triển khai đầu tư các dự án trung tâm thương mại, siêu thị đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn.

Hòa Thuận