Trung tâm xúc tiến thực hiện vận động và tuyền truyền cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An giang về Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018, Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao có một số kết quả chính như sau:

Responsive image
Quang cảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn An Giang - 2015

- Góp ý Bản thảo Cẩm nang đầu tư và nội dung giới thiệu dự án hợp tác và mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn gởi Sở Công Thương góp ý và đề cử các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh trưng bày Hội nghị xúc tiến đầu tư; Phối hợp Sở Ngoại vụ Công văn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Thơ mời các đại sứ quán, lãnh sự quán, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan xúc tiến thương mại của các nước.

- Đã vận động được 06 doanh nghiệp tham dự hội nghị như: Hiệp hội chế biến thực phẩm thành phố Incheon; Hiệp hội doanh nhân Việt nam ở nước ngoài BAOOV; Câu lạc bộ doanh nhân ASEAN – SABC; Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao Việt nam (DAA); Cty TNHH TM ACS - AEON Nhật Bản Khu vực Cần Thơ; Trung tâm thương mại Asean.

- Mở chuyên mục “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2018”; Tạo liên kết link với Cổng thông tin điện tử tỉnh; Thực hiện đưa các tin về giới thiệu Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2018, Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh An Giang; gặp gỡ doanh nghiệp giới thiệu hội nghị Xúc tiến đầu tư.

Trong thời thời gian tới Trung tâm xúc tiến sẽ tiếp tục  thực hiện các phần việc được phân công của Ban Chỉ đạo và Các Tiểu ban vận động, Tiểu ban Truyền thông, cụ thể như: Tham gia các hoạt động theo kế hoạch của tiểu ban; Vận động, tiểu ban truyền thông, Tiểu ban nội dung; Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nghị và các tiểu ban có liên quan đưa lên web Trung tâm Xúc tiến và Cổng thông tin điện tử; Tiếp tục vận động riêng các doanh nghiệp đã có quan hệ tiếp xúc với Trung tâm Xúc tiến để Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018 thành công tốt đẹp.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2018 với mục đích, ý nghĩa - Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư vào An Giang nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa An Giang với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tương lai.

Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào chiều ngày 20/8/2018

Địa điểm: Hội trường tỉnh An Giang

Quy mô:  Quy mô: Hội nghị cấp tỉnh khoảng 300 đại biểu, gồm Bộ ngành Trung ương; Khách quốc tế, Đại biểu trong và ngoài tỉnh; Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.