khảo sát công trình xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm
Ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại công trình xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm. Đoàn do ông Lê Văn Nưng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo các Sở ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực phát triển Đô thị, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên cùng các Phòng ban và các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát.

Responsive image
 

Sau khi đi khảo sát thực tế tại một số vị trí có nguy cơ sạt lở. Trong cuộc họp diễn ra sau đó tại trụ sở Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm, các thành viên trong đoàn lần lượt đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng sạt lở trong trước mắt và lâu dài; cũng như cân đối các nguồn vốn dành cho công tác xử lý một cách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Kết luận tại cuộc họp, ông Lê Văn Nưng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trước mắt các Sở ngành liên quan tiếp tục thường xuyên phối hợp khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và khách du lịch. Về lâu dài, giao Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên chủ trì phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TP. HCM nghiên cứu, khảo sát trong thời gian 1 tháng để tìm ra giải pháp khắc phục triệt để, lâu dài để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

VP