Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Quy hoạch
Sáng ngày 15-7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, đầu cầu tại Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia Trịnh Đình Dũng chủ trì. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành tại 63 điểm cầu. Tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Phước và các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Responsive image
 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung báo cáo đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật, theo đó Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 phân công cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch…Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch vẫn còn khá nhiều khó khăn, vướng mắc, điển hình như việc triển khai lập quy hoạch mới cho thời kỳ 2021 – 2030 được thực hiện từ ngày 01/3/2018 nhưng do các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các Bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán phí lập quy hoạch. Một số Bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thực tiễn; bên cạnh đó, việc chậm bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm hiện đang gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, cản trở việc huy động nguồn lực của xã hội…

Responsive image
 

Sau khi nghe báo cáo, các bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của luật, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của luật, nhất là các quy hoạch tích hợp; những vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch... qua đó, thống nhất 1 số giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành Luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới. Phó Thủ tướng đề nghị cần thống nhất về cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là các quy hoạch là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh…

 

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, các Bộ, ngành địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt một số giải pháp cụ thể. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; tập trung triển khai lập các Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030. Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong vận hành, khai thác và sử dụng chung, trước mắt để đáp ứng cho nhiệm vụ triển khai lập các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Liên Khương