Mời doanh nghiệp An Giang tham dự Chương trình Xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình Xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

1. Mục tiêu

- Giới thiệu những chính sách khuyến khích đầu cập nhật của Việt Nam tới các doanh nghiệp và tổ chức đầu tư Hàn Quốc.

- Giới thiệu về các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm, một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay.

- Tạo điều kiện để các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi về những cơ hội hợp tác đầu tư - thương mại hai chiều trong các lĩnh vực máy móc công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, nông nghiệp công nghệ cao...

2. Thi gian địa điểm

- Thời gian: dự kiến từ 20/8/2018 đến 24/8/2018 (kể cả ngày đi về)

- Địa điểm: dự kiến Seoul, tỉnh Kyunggi-do, Hàn Quốc.

3. Các hoạt động chính

- Hội thảo “Cơ hội đầu tư tại Việt Nam: Ngành công nehiệp chế biển thực phẩm”.

- Tọa đàm Xúc tiến đu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm với chính quyền địa phương tại Hàn Quốc.

- Giao thương; kết ni thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam và doanh nghiệp, địa phương Hàn Quốc.

- Làm việc với các tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất chế biến thực phm, các chuỗi phân phối sản phẩm cũng như các chợ đầu mối.

- Tham quan và tìm hiểu các khu công nghiệp của Hàn Quốc.

(Chương trình dự kiến của Đoàn gửi kèm)

4. Chi phí

- Chi phí tham dự các buổi hội thảo và gặp gỡ đối tác, doanh nghiệp tại Hàn Quốc do Ban tổ chức tài trợ.

- Các chi phí cho chuyến công tác do đơn vị cử đại diện chịu trách nhiệm.

5. Đối tượng tham dự

- Các tổ chức ngành hàng, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, đại diện các địa phương có như cầu kêu gọi đầu tư cho các dự án công nahiệp chế biến thực phẩm.

6. Hồ đăng ký tham gia Chư ong trình

- Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm);

- Quyết định cử nhân sự tham gia Đoàn;

- Giấy chứne nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chỉnh, đóng dấu đơn vị);

- Hồ sơ doanh nghiệp (theo mẫu đính kèm - Tiếng Anh).

Lưu ý: Quý Đơn vị khi đăng ký tham gia, gửi thêm 01 bản mềm Hồ sơ tham dự về địa chi: investprocen@vietrade.pov.vn. ngannl.vietrade@gmail.com.

Liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

02A Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang.

ĐT: 02963.945005 (gặp anh Thuận)

YN