Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
1. Mục đích, ý nghĩa - Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư vào An Giang nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa An Giang với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tương lai.

- Tạo kênh gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế; hỗ trợ thúc đẩy hoạt động hợp tác, giao lưu kết nối giao thương doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong và người nước; cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin, danh mục các dự án thu hút đầu tư của tỉnh An Giang.

- Thông qua sự kiện này, lãnh đạo tỉnh sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số dự án đầu tư có quy mô lớn.

 - Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018 là một trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

2. Tổ chức và thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

- Cơ quan thường trực tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các Sở ngành liên quan; và Công ty tổ chức sự kiện (Cty CP Truyền thông Tây Việt).

3. Nội dung:

- Tên hội nghị: Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào An Giang năm 2018

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào chiều ngày 20/8/2018

- Địa điểm: Hội trường tỉnh An Giang

- Quy mô: Hội nghị cấp tỉnh khoảng 300 đại biểu, gồm Bộ ngành Trung ương; Khách quốc tế, Đại biểu trong và ngoài tỉnh; Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Tài liệu:

+ Giới thiệu video clip: An Giang tiềm năng cơ hội đầu tư, nông nghiệp du lịch tỉnh An Giang.

+ Cẩm nang đầu tư: Tổng quan An Giang - định hướng phát triển; Ngành lĩnh vực ưu tiên phát triển; Danh mục dự án kêu gọi đầu tư; chính sách ưu đãi; cơ chế tạo quỹ đất.

+ Bản đồ quy hoạch, bản đồ vị trí dự án

4. Chương trình

Thời gian

Nội dung

13:30-

Đón tiếp đại biểu

14:00-

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

14:10 -

Video clip An Giang - Tiềm năng và cơ hội đầu tư

14:20 -

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh

14:30 -

Tham luận đánh giá toàn diện về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại An Giang

 

 

14:40 -

Phiên 1: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Tham luận

- Trao quyết định chủ trương đầu tư

 

Phiên 2: Tiềm năng du lịch An Giang

- Tham luận

- Trao quyết định chủ trương đầu tư

17:10 -

Trao quỹ an sinh xã hội

17:25-

Phát biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

17:40-

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

18:00 -

Đáp từ, bế mạc

18:15 -

Tiệc chiêu đãi

 

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Số 16C Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Tp. Long xuyên - An Giang

Điện thoại: 0296 3 854070; Fax:  0296 3 852037

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An giang

Số 2A Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3 945005; Fax:  0296 3 945002

Email: ttxttmdldt@angiang.gov.vn

Giám đốc : Phan Thị Yến Nhi

Hòa Thuận