Học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Sáng ngày 30/3/2019, tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đã diễn ra buổi học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đến dự và báo cáo có đồng chí Lê Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang.

Tại buổi học tập, đồng chí Lê Trung Hiếu đã tập trung phân tích, giúp các học viên hiểu rõ chuyên đề học tập thông qua các mẫu chuyện chân thực của Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Kết thúc buổi học tập, từng đảng viên tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu).

Bá Đăng

 

Một số hình ảnh phóng sự tại buổi học tập:

Responsive image
 
Responsive image