Mời doanh nghiệp tham dự Hội chợ triên lãm Thương mại - Lễ hội Ooc - Om - Boc Sóc Trăng năm 2018
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018, nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu, khách hàng, người tiêu dùng phục vụ cho việc đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phấm, cải tiến mẫu mã, phát triến sản phấm mới. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sóc Trăng tổ chức Hội chợ triên lãm Thương mại - Lễ hội Ooc - Om - Boc Sóc Trăng năm 2018. Cụ thể như sau:

Quy mô: Từ 250 đển 300 gian hàng.

Thi gian: từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2018.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt;

Địa chỉ: số 02 Hùng Vương, Phường 6, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Ngành hàng: Thương mại tng hợp.

Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hp pháp theo quy định của pháp luật. Các đối tượng khác không được hỗ trợ kinh phí tham gia Hội chợ.

Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia:

Các đơn vị tham gia phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại; hàng hóa tham gia phải có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ và được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường.

Yêu cẩu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

Bản đăng ký tham gia hội chợ (theo mẫu, có ký tên, đóng dấu);

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị (bản sao có chứng thực hoặc đóng dấu của đơn vị);

Hợp đồng thuê gian hàng (theo mẫu, có ký tên đóng dấu);

Báo cáo kểt quả tham gia của đơn vị (theo mu).

Thời hạn đăng tham gia: Trước ngày 30/10/2018.

Các đơn vị quan tâm liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

Địa chi: 02A Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang.

 

Điện thoại: 02963.945006

(File đính kèm)

YN