Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines sẽ nhập khẩu 800.000 tấn gạo
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) có kế hoạch nhập khẩu 800.000 tấn gạo để dự trữ trong lúc giáp hạt, ông Jason Laureano Aquino phụ trách NFA cho biết.

Vừa qua, ông Aquino đã gửi tới Đại sứ quán Việt Nam bức thư thông báo rằng Chính phủ Philippines sẽ mở cuộc đấu thầu để nhập khẩu gạo theo phương thức liên chính phủ vào cuối tháng này để bổ sung vào kho dự trữ đệm của NFA.

Theo ông Aquino, Philippines sẽ đẩy mạnh việc thông qua nhập khẩu 250.000 tấn gạo vì đến cuối tháng 4 lượng dự trữ sẽ thiếu 3 ngày. Việc nhập khẩu là để bổ sung vào kho dự trữ đệm của NFA, ngoài 250.000 tấn, NFA cũng sẽ đề xuất nhập thêm 550.000 tấn để đủ lượng dự trữ đệm trong 30 ngày vào giai đoạn giáp hạt.

Theo quy định, dự trữ đệm của NFA phải đủ tối thiểu 15 ngày sử dụng, nhưng trong lúc giáp hạt (tháng 7 – cuối tháng 9) thì phải đủ 30 ngày.

Dự trữ đệm của NFA hiện là 400.000 tấn, đủ dùng trong 13 ngày. Tổng dự trữ đệm ước khoảng 2,6 triệu tấn, trong đó có 948.000 tấn trong kho dự trữ thương mại và 1,269 triệu tấn ở các hộ gia đình.

Theo hoinhap.org.vn