An Giang: Tình hình Thương mại – Dịch vụ 7 tháng năm 2017
Thị trường nội địa: Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 57.604,8 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng khoảng 13,6%.

Ngoại thương: Tình hình xuất khẩu trong tháng 7/2017 tiếp tục có kim ngạch tăng so tháng trước (trong đó hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa, cá đều tăng về sản lượng và kim ngạch) ước đạt 78,14 triệu USD, tăng 7,2% so tháng trước và so cùng kỳ năm 2016 tăng 25,9%. Trong đó, thuỷ sản: Tính chung 7 tháng ước đạt 72.974 tấn tương đương 139,40 triệu USD; so cùng kỳ bằng 98,59% về lượng và tăng 3,89% về kim ngạch. Gạo: Tính chung 7 tháng ước đạt 212.230 tấn tương đương 98,23 triệu USD; so cùng kỳ bằng 90,11% về lượng và bằng 94,38% về kim ngạch. Rau quả đông lạnh: Tính chung 7 tháng ước đạt 4.959 tấn tương đương 7,98 triệu USD; so cùng kỳ bằng 83,04% về lượng và bằng 85,25% về kim ngạch. Hàng dệt, may (quần áo các loại): Tính chung 7 tháng kim ngạch xuất đạt 44,01 triệu USD, tăng 8,11% so cùng kỳ.

Hoạt động lữ hành - khách sạn: Trong 7 tháng đầu năm 2017, ước có khoảng 6,6 triệu lượt khách, (ước đạt 97% so với kế hoạch). Trong đó, tổng số lượng khách lưu trú và lữ hành ước đạt trên 370 ngàn lượt, đạt 62% kế hoạch; khách quốc tế đạt trên 51 ngàn lượt, đạt 68% kế hoạch. Doanh thu du lịch ước đạt 2.850 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.

 

Quảng Hồng Nguyên.