Liên đoàn lao động tỉnh An Giang tổ chức tập huấn “hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn”
Thực hiện tinh thần Công văn số 207/TLĐ ngày 01/03/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn.

Sáng ngày 26/3, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh An Giang đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn” cho hơn 60 cán bộ, đoàn viên công đoàn tại các công đoàn cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sự nghiệp công lập trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh. Đến dự có Ông Nguyễn Thiện Phú, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

Phát biểu khai giảng, Ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang cho biết:

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn phụ trách đổi thẻ đoàn viên công đoàn các cấp nắm được cơ chế hoạt động và sử dụng được các tính năng cơ bản của phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn; khai thác các chức năng cập nhật, tra cứu thông tin đoàn viên phục vụ cho công tác theo dõi, tng hp thông tin báo cáo, quản lý đoàn phí; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đoàn viên, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Phần mềm quản lý đoàn viên được áp dụng sẽ góp phần quản lý đoàn viên một cách chặt chẽ, đúng quy định; tạo điều kiện cho các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt thông tin về đoàn viên; đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn năm 2019, An Giang đạt chỉ tiêu 60.000/88.998 đoàn viên được đổi thẻ mới.

Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ quản lý tốt hơn số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn tại các cấp công đoàn cơ sở. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên.

Bá Đăng

Một số hình ảnh phóng sự tại lớp tập huấn:

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image