Gạo Thái Lan chào giá thấp nhất cho gói thầu mua gạo của Iraq
Giá chào thấp nhất cho gói thầu 30.000 tấn gạo của Iraq là 449,5 USD/tấn đến từ doanh nghiệp Thái Lan.

Không có quyết định mua hàng được cho là đã thực hiện trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự thầu đã đóng vào ngày chủ nhật. Các phiên chào giá còn giá trị đến ngày 16 tháng 8.

Gạo Thái Lan cũng đưa ra giá chào thấp nhất khác cho gói 40.000 tấn469,80 USD/tấn, hầu hết các giá chào hàng của gạo Uruguay giá thấp nhất là 568,75 USD/tấn, gạo Hoa Kỳ là 655USD/tấn, gạo Paraguay là 585USD/tấn, gạo Argentina là 594.70 USD/tấn và Việt nam là 546.50 USD/tấn.

Tháng 6, Iraq đã cấm nông dân trồng lúa và các loại cây thâm canh khác trước tình trạng gia tăng ngắn hạn do hạn hán và lũ lụt, làm tăng nhu cầu nhập khẩu.

Trong đợt đấu thầu cuối cùng được báo cáo vào ngày 11 tháng 5, Iraq đã mua khoảng 60.000 tấn gạo từ Argentina và Paraguay.

Theo Reuter