Mời doanh nghiệp Khảo sát Triển lãm và tham dự Hội nghị quốc tế về nông nghiệp lần thứ 20 tại Israel
Phát triển nông nghiệp, nông thôn được coi là vấn đề then chốt, ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nhiều quốc gia, đặc biệt đối với Việt Nam, một nước có nên sản xuât nông nghiệp làm nền tảng.

Cụ thể ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay phát triên còn kém bn vững, năng lực thích ứng, đối phó với biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế, tc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất. Theo thống kê của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), tốn thất sau thu hoạch đối với nông sản các nước đang phát triển lên đến 20 - 30%, nghĩa là chừng ấy tỷ lệ nông sản được sản xuất ra nhưng không đến được tay người tiêu dùng. Tại Việt Nam, tn tht sau thu hoạch đối với cây có hạt là khoảng 10%, đối với cây có củ là 10 đến 20% và rau quả là 10 đến 30%. Nguyên nhân chủ yếu là do thu hoạch, đóng gói, vận chuyển và bảo quản không đúng cách. Từ nhận định trên, chúng tôi mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước cùng với doanh nghiệp đẩy mạnh việc tiếp cận các công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp, tiên tiến của Israel đến với sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhận thức ro vai trò và tầm quan trọng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, và nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Phòng Thương mại Kinh tế Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình khảo sát Triển lãm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao và tham dự Hội nghị quốc tế về nông nghiệp lần thứ 20, đồng thời kết ni, khảo sát thực địa các mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp tại Israel, từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 5 năm 2018. Đây là quốc gia có ngành nông nghiệp thành công nhất trên thế giới.

Chương trình được đầu tư và nỗ lực thực hiện sát sao với sự tham gia và hỗ trợ tích cực từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kinh tế và Công nghiệp, Bộ Ngoại giao, cùng Viện Xuất khẩu và Hợp tác Quốc tế Israel với mong muốn đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và thực hiện chuyển giao công nghệ nông nghiệp tiên tiến bậc nhất thế giới một cách dễ dàng thuận tiện và thực tiễn. Chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ và giao lưu với các chuyên gia nông nghiệp cao câp tù Isreal và thê giới.

Li ích cụ thể dành cho quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp:

Được cung cấp giải pháp cho sản xuất nông nghiệp: Nông học, máy móc, công nghệ sinh học, trồng hoa, nhà kính, vật liệu nhân giống thực vật, nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là công nghệ tôm càng tại Đồng bằng sông Cửu Long), gia cầm, nghiên cứu và phát triển, chăn nuôi, trồng trọt, tưới và quản lý nông nghiệp hữu cơ...;

. Tìm kiêm, kết nối đi tác quốc tế cho các dự án liên doanh kinh doanh: Dịch vụ Marketing xut khu, các dự án chìa khóa trao tay và chuyền giao công nghệ sau thu hoạch..;

. Khám phá những công nghệ có thể giải quyết các thách thức lớn hiện nay: Phát trin nông nghiệp nông thôn, bảo vệ thực vật, phần cứng và phần mềm quản lý...;

  • Giao lưu, kết nối, liên kết cùng các chuyên gia quốc tế.

1. Thi gian: từ ngày 06 đến ngày 11/5/2018

2. Địa điềm: thành phố Jerusalem và thành phố Tel Aviv (Isarel)

3. Lch trình: gửi đính kèm

4. Nội dung chương trình:

4.1. Tham dự Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Nông nghiệp lần thứ 20 tại thành phố Tel Aviv, Israel.

4.2. Tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel

4.3 Kêt nôi., khảo sát thực tế tại các Trung tâm, phòng nghiên cứu của Tổ chức nghiên cứu Nông nghiệp (ARO).

5. Chi phí tham dư: Kinh phí thành viên tham dự là kinh phí xúc tiến của quý cơ quan và các đơn vị tham gia chi trả. (Đính kèm bản thông tin chi tiết)

6. Thi hn đăng ký tham gia chương trình: hạn chót đến 26/3/2018

Chương trình được đầu tư và thực hiện sâu sát với mong muốn tạo ra cơ hội lớn cũng như sân chơi toàn diện, thực tiễn cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam được dễ dàng nm bắt các công nghệ tiên tiến, giải pháp nông nghiệp thiết thực và phù hợp tại quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới.

 

Thông tin chi tiết về Chương trình xin vui lòng liên lạc về:

Trung tâm Xúc tiến Thương Mại và Đầu tư thành phố (ITPC)

Phòng Huấn Luyện - 028 3910 4730 - Trần Quốc Cường - 09 09 81 81 99 Email:- ctiphcm@gmail.com; huanluyen@itpc.gov.vn

YN