CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP DU LỊCH TRỰC TUYẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH

Responsive image
 

 

Sau buổi lễ xuất quân đầy ý nghĩa của đoàn hành trình thanh niên đổi mới sáng tạo năm 2019, Chương trình đào tạo kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, cán bộ đoàn, các công ty du lịch địa phương và thành viên trong đoàn hành trình được thực hiện với hai hình thức: tập huấn trực tiếp tập huấn online.

Trong đó, tập huấn trực tiếp cho thành viên thanh niên, cán bộ đoàn, các cán bộ Sở, Ban, Ngành, các công ty du lịch địa phương và thành viên đoàn hành trình; Tập huấn online cho đoàn viên thanh niên, cán bộ đoàn các tỉnh lân cận đang thực hiện công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
Qua buổi tập huấn, đã phần nào tạo cho đoàn viên thanh niên hiểu được các phương pháp xây dựng ý tưởng, giải pháp phát triển du lịch dựa trên công nghệ, các cách thức và giải pháp quảng bá du lịch địa phương một cách hiệu quả.

Responsive image
 

Nằm trong chương trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đây có thể nói là một bước cơ bản để hình thành và hỗ trợ cho thanh niên Việt Nam nói chung, An Giang nói riêng hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của sự phát triển du lịch, một nền công nghiệp không khói nhưng mang lại hiệu quả kinh tế nếu như được xây dựng, quảng bá và khai thác một cách hiệu quả.

Phú Qưới