Tham dự Hội thảo “Xây dựng Bộ tiêu chí phục vụ phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số cây trồng và vật nuôi chủ lực tỉnh An Giang”

Sáng ngày 18/4/2019, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội thảo “Xây dựng Bộ tiêu chí phục vụ phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số cây trồng và vật nuôi chủ lực tỉnh An Giang”. Hội thảo nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu và lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành có liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu và phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số cây trồng và vật nuôi chủ lực tỉnh An Giang”. Nhóm nghiên cứu đề tài mong muốn đưa ra Bộ tiêu chí xác định được cụ thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có thể trồng được một loại cây hoặc nuôi một con vật phù hợp.

Có hơn 50 đại biểu, gồm nhiều nhà khoa học (từ Thạc sĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ đến Giáo sư - Tiến sĩ), đại diện một số cơ quan, ban ngành có liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang như: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN An Giang, Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, cùng đại diện phòng Nông nghiệp và phòng Tài nguyên Môi trường các huyện... đến tham dự.

Tại hội thảo các đại biểu tham dự được lắng nghe và thảo luận nhiều báo cáo do các nhà khoa học của nhóm nghiên cứu đề tài trình bày. Qua thảo luận, ban tổ chức hội thảo đã tiếp nhận được nhiều ý kiến phản hồi rất thiết thực từ phía các đại biểu, nhất là các đại biểu ở địa phương các huyện./.

Văn Dũng