Các hoạt động, sự kiện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức năm 2019

STT

Nội dung

Ngày

Địa điểm

1

Hội chợ Thương mại Xuân Tri Tôn – An Giang 2019

14 – 20/01/2019

Tri Tôn

2

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019

05 – 10/3/2019

TP. Long Xuyên

3

Hội chợ TM QT Tịnh Biên – An Giang 2019

22 – 28/5/2019

Tịnh Biên

4

Hội chợ biên giới cửa khẩu Khánh Bình – An Phú 2019

Tháng 4/2019

An Phú

5

Hội chợ TM QT An Phú – An Giang 2019

Tháng 9/2019

An Phú

* Chính sách ưu đãi: Doanh nghiệp An Giang đăng ký tham gia được hỗ trợ:

- Hội chợ Thương mại Quốc tế An Phú – An Giang là sự kiện thuộc Chương trình XTTM QG: hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng (không quá 10 triệu đồng/ đơn vị).

- Hội chợ Tịnh Biên Thương mại Quốc tế Tịnh Biên; Hội chợ biên giới cửa khẩu Khánh Bình – An Phú; Hội chợ Thương mại Xuân Tri Tôn: hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng .

- Hội chợ HVNCL: sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp.

Kim Lành