Hỗ trợ doanh nghiệp: Thông tin thủ tục thành lập Công ty, Công ty con, Chi nhánh Công ty tại Vương quốc Campuchia.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp An Giang có nhu cầu tìm hiểu thị trường, mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Vương Quốc Campuchia trong thời gian tới. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang kết nối với Tham tán Thương mại Việt Nam tại Vương quốc Campuchia để hướng dẫn thủ tục thành lập công ty, thủ tục thành lập công ty con, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện và hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến.

Thủ tục hướng dẫn (đính kèm)

Cần nắm rõ thêm thông tin chi tiết về nội dung này, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Tấn Thành – Chuyên viên Phòng Xúc tiến Thương mại

Liên hệ: ( 02963. 945 006                 Di động: ) 0834 957759

Email: ng.tanthanh27@gmail.com

 

Tấn Thành