Mời doanh nghiệp tham dự Chương trình học tập khảo sát thực tế “Phát triển bền vững trong nền kinh tế hội nhập” tại EU
Với chức năng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và là cầu nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) luôn cố gắng khẳng định vị thế cũng như vai trò của mình thông qua các hoạt động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ với doanh nghiệp toàn cầu.

Tiếp nối thành công của chuỗi chương trình học tập, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng tại Châu Âu trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi thế từ Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho giai đoạn 2017- 2019 theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) hứa hẹn nhiều triển vọng nhất hiện nay; trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến, mở rộng thị trường giai đoạn 2014 - 2018", Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình học tập khảo sát thực tế “Phát triển bền vững trong nền kinh tế hội nhập” tại EU - tháng 5/2018.

Chương trình được sự tư vấn cùa các chuyên gia kinh tế tài chính doanh nghiệp hàng đầu tại Châu Âu sẽ giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kịp thời đưa ra các dự báo kinh tế trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cũng như các quyết sách đầu tư đúng đắn, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển và tự tin hội nhập quốc tế.

Doanh nghiệp tham dự vui lòng liên hệ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Tầng 4 Tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: (024) 35746883 Fax: (024) 35742622

YN