HỘI NGHỊ SƠ KẾT TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN
Vừa qua, VNPT An Giang và Công an An Giang đã phối hợp tiến hành tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác triển khai hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
 
 
Triển khai thí điểm hệ thống “Quản lý lưu trú trực tuyến” trên địa bàn tỉnh An Giang là một những dự án thành phần nằm trong khung đề án “An Giang điện tử của tỉnh. Việc thí điểm hệ thống này được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020 và đạt được một số kết quả cơ bản như sau:
- Tập huấn đối với các cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh và công an thành phố Châu Đốc.
Responsive image
 
Responsive image
 
- Tập huấn đối với các cơ sở lưu trú thuộc thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú và bắt đầu khia báo trên hệ thống từ tháng 3/2020; thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn, các cơ sở lưu trú đã chính thức khai báo khách lưu trú trên Hệ thống bắt đầu từ tháng 10/2020. Tính đến tháng 10/2020, đã có 176 cơ sở lưu trú đăng ký triển khai và đã có 108 cơ sở đang sử dụng hệ thống thông báo lưu trú.
Sau Hội nghị, VNPT An Giang sẽ phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tiếp tục nhân rộng, triển khai chính thức Hệ thống này đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, còn lại để đảm bảo thống nhất, chặt chẽ việc thông báo lưu trú.
Phú Quới.