Khảo sát và Xúc tiến thương mại tại thị trường Tây, Bắc nước Úc
Nhằm đẩy mạnh Kế hoạch xúc tiến thương mại & đầu tư năm 2017, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) kết hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) tổ chức đoàn Doanh nhân đi khảo sát, nghiên cứu thị trường tại TP. Perth (Tây Úc) & TP.Darwin (Bắc Úc):

Thời gian: từ Thứ 6 (20/10) đến Thứ 5 (26/10/2017)

Địa điểm: TP. Perth (Tây Úc) & TP. Darwin (Bắc Úc)

Mục đích chuyến đi: gặp gỡ & làm việc với chính quyền & Hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp tại Úc về các lĩnh vực như: các cơ sở SX công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, logistic, giáo dục,...

Các doanh nghiệp quan tâm tham gia vui lòng khẩn trương đăng ký trước ngày 29/09/2017 cho văn phòng Hiệp hội qua:

HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Số 1.2, Tầng 1, khu A, Phú Hoàng Anh

Nguyễn Hữu Thọ, P. Phước Kiển, H. Nhà Bè

Thanh Pho Ho Chi Minh, Sg 00848 Vietnam

Email: info@doanhnhanvietnam.org.vn hoặc 0918 699 209

YN