Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư chúc mừng Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

 
 

Nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4/2019, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng tới Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Sau đây, là toàn văn Thư chúc mừng.

 

(Nguồn: Moit.gov.vn)

Nguyễn Thị Diệu Hiền