Sở Tư Pháp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật Chuyên đề “Hợp đồng lao động và nội quy lao động”
Sáng ngày 09/12/2017, Sở Tư Pháp tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật Chuyên đề “Hợp đồng lao động và nội quy lao động”

Responsive image
 

Tham dự lớp tập huấn các doanh nghiệp được phổ biến kiến thức về các quy định liên quan Hợp đồng lao động và nội quy lao động, giúp doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp cũng như các pháp luật khác có liên quan trong mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động theo luật định.

Trong xã hội hiện nay, các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên nền tảng của pháp luật, pháp luật là hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi người lao động và người sử dụng lao động, đa số hoạt động của doanh nghiệp đều liên quan đến pháp luật, đó là xu thế phát triển của xã hội trong sự phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập. Trong doanh nghiệp có 02 mối quan hệ đó là quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện thông qua hợp đồng lao động, hợp đồng lao động là cơ sở pháp lý rất quan trọng để đảm bảo mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động được hài hòa có tính ràng buộc với nhau.

Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian trả lời phản ánh của doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng lao động.

Bá Đăng