Mời doanh nghiệp tham dự “Hội thảo về Tận dụng ưu đãi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc” tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện kế hoạch triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Bộ Công Thương sẽ chủ trì và phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức “Hội thảo về Tận dụng ưu đãi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc” tại TP.HCM theo chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: 13:30-16:15 ngày 10 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn (Số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Nội dung:

- Giới thiệu về các khuôn khổ hp tác thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) và định hướng của chính phủ hai nước trong hp tác và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng ưu đãi VKFTA;

- Công bố kết quả nghiên cứu của Dự án hp tác thực thi VKFTA và đưa ra các khuyến nghị chính sách nâng cao năng lực tận dụng ưu đãi VKFTA trong tương lai (Chương trình dự kiến theo phụ lục gửi kèm).

Để Hội thảo được tổ chức đúng kế hoạch và đạt hiệu quả khai thác tối đa, Bộ Công Thương kính mời quý Doanh nghiệp cử đại diện tham dự Hội thảo nêu trên. Công văn cử đại diện của quý Doanh nghiệp xin gửi về Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (S 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thiện Quân, Tel: 024-2220-5428, Mobi: 0983- 415-187, email: quant@moit.gov.vn) trước ngày 02 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp danh sách.

Bá Đăng