Mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị kết nối cung cầu tại thành phố Đà Nẵng
Thực hiện chương trình sự nghiệp năm 2017, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp và phân phối sản phẩm đặc sản địa phương, vùng miền. Địa điểm tổ chức hội nghị tại thành phố Đà Nẵng, thời gian là 03 ngày, dự kiến tổ chức vào ngày 06 – 08/7/2017.

Nội dung bao gồm: hội nghị kết nối cung cầu, hội thảo phát triển và tiêu thụ bền vững sản vật địa phương, Triển lãm giới thiệu trưng bảy sản phẩm đặc sản của địa phương và vùng rniền.

Thành phần: Các Sở Công thương, Trung tâm XTTM, Ban quản lý Chợ và các Tổ chức khác liên quan; các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; các Nhà phân phối, Siêu thị, Doanh nghiệp tiêu thụ đầu mối; các Doanh nghiệp logistics…

Để hội nghị kết nối cung cầu diễn ra hiệu quả, thiết thực, Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các Trung tâm Xúc tiến thương mại địa phương làm đầu mối hỗ trợ công tác tổ chức với các nhiệm vụ sau:

- Lựa chọn tối thiểu 05 sản phẩm đặc trưng của địa phương mình tham dự hội nghị (không hạn chế tối đa).

- Lựa chọn tối thiểu 05 Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hàng đặc sản của địa phương tham gia hội nghị.

- Lựa chọn tối thiểu 05 Doanh nghiệp phân phối hoặc doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp Logistics (không hạn chế tối đa).

Ban tổ chức hỗ trợ 100% kinh phí trưng bảy sản phẩm trong 03 ngày diễn ra hội nghị.

Doanh nghiệp An Giang có nhu cầu tham dự Hội nghị kết nối cung cầu tại thành phố Đà Nẵng , liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

Số 02A Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang.

ĐT: 0296.3945006

Bá Đăng