Hợp tác giới thiệu Du lịch An Giang với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh Tế Bền vững Vùng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam
Chiều ngày 09/5/2019, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tiếp và làm việc với Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm và Khoa học Xã hội Việt Nam về nghiên cứu, khảo sát các tỉnh thành theo Chương trình Phát triển kinh tế địa phương.

Responsive image
 

Ông Đặng Đức Phong – Trưởng phòng Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư giới thiệu về hạ tầng ngành du lịch tại địa phương, các tour tuyến trong tỉnh và các chương trình, chính sách phát triển du lịch của tỉnh An Giang; cung cấp các ấn phẩm liên quan, hoạt động xúc tiến du lịch, đầu tư du lịch đã và đang thực hiện cũng như các liên kết xúc tiến du lịch với tổ chức trong và ngoài nước.

TS. Đào Thị Hoàng Mai – Trưởng phòng Kinh tế nông thôn Viện Kinh tế Việt Nam và TS. Nguyễn Đức Đồng - Viện Hàn lâm và Khoa học Xã hội Việt Nam rất hài lòng về buổi làm việc, được cung cấp đầy đủ các thông tin cho nghiên cứu, khảo sát của Chương trình phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là ngành du lịch An Giang. Sau cùng đoàn khảo sát Viện Kinh tế Việt Nam muốn được giới thiệu đi khảo nghiệm Chợ nổi Long Xuyên, Nhà thờ Cù Lao Giêng và Homestay Út Hùm tại huyện Chợ Mới.

Nguyên Thùy