Phổ biến chính sách đất đai trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
Sáng ngày 17/8/2016, Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, thủ tục hành chính và chính sách đất đai, đồng thời phổ biến quy định mới về đất đai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai trên địa bàn.

Responsive image

Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở ban ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nông dân tỉnh, UBND huyện thị thành phố, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện thị thành phố, doanh nghiệp đầu tư có liên quan đến đất đai và cơ quan báo, đài đưa tin.

Tại Hội thảo các đại biểu được nghe trình bày về quá trình thực hiện Luật đất đai năm 2013; Công tác xây dựng Bảng giá đất áp dụng 5 năm 2015 - 2019; Việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng; Giá đất bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; Thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

Qua đó, các đại biểu nêu ý kiến và thảo luận xoay quanh các nội dung về giá đất chênh lệch giữa 2 khu vực liền kề, chi phí thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục cho thuê đất, mức hạn điền, cơ chế tạo quỹ đất, ... 

Đây là dịp để các doanh nghiệp, Sở ngành phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong thời gian tới ngành Tài nguyên & Môi trường tiếp tục rà soát và hoàn chính Quy chế tạo, quản lý và khai thác quỹ đất công và Quy chế phối hợp Sở ngành trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của người  sử dụng đất.

Hòa Thuận