Mời doanh nghiệp tham dự Lớp tập huấn “Kỹ năng Tiếp thị xuất khẩu”
Nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật về hoạt động tiếp thị xuất khẩu cho các sản phẩm tiềm năng, tìm kiếm và duy trì khách hàng mục tiêu cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ năng Tiếp thị xuất khẩu”.

Thời gian: Ngày 26 tháng 10 năm 2017 (01 ngày).

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Nhà khách UBND tỉnh An Giang, (3A Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang)

Đối tượng: Các doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung lớp tập huấn: Hướng dẫn và tư vấn Xây dựng kế hoạch tiếp thị xuất khẩu cho doanh nghiệp; Phân tích và tìm hiểu thị trường xuất khẩu; Phát triển chiến lược thâm nhập thị trường; Các bước triển khai Marketing và truyền thông...

Chi phí tham dự: Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang hỗ trợ.

Tham dự lớp tập huấn các doanh nghiệp sẽ tiếp cận những kiến thức và kỹ năng tiếp thị xuất khẩu; được các giảng viên, chuyên gia tư vấn những kiến thức thực tiễn, áp dụng hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Liên hệ:

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Gặp anh Chinh – DĐ: 01677.956368, Email: duan_sme@vietrade.gov.vn

Hoặc:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

Gặp anh Đăng - DĐ: 0988.420051, Email: dbdang@angiang.gov.vn

Bá Đăng