AN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019.
Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2019. Vào lúc 7 giờ 30, ngày 8/5/2019, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, báo chí và truyền thông năm 2019 do Ông Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm diễn giả tại Hội trường UBND tỉnh và trực tuyến ở 11 điểm cầu các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Responsive image
 

Đến dự khai mạc Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền chủ tịch UBND tỉnh; Bà Hồ Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo và cán bộ phụ trách phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các sở ngành, đoàn thể trong tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có phóng viên thường trú trên địa bàn.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước và địa phương. Được hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, xây dựng kế hoạch hàng năm của địa phương, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cập nhật cho đại biểu các thông tin  thời sự về sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, thông tin về hoạt động đối ngoại Việt Nam – Campuchia trong thời gian qua...

Ông Trần Đức Lai cũng giải đáp một số thắc mắc của đại biểu về các vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn, qua đó nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới.

Bích Phương