An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ”
Sáng ngày 12/9, tại Hội trường UBND tỉnh An Giang đã diễn ra Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì.

Responsive image
 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Văn phòng Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương thực hiện tiếp nhận trả lời những nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chế độ chính sách người có công, nhà ở… hay các thủ tục cấp phép đầu tư, chính sách thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng…nếu giải quyết tốt các vấn đề này thì lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính phủ sẽ tăng, đồng thời giúp các ngành địa phương minh bạch trong thực hiện cơ chế chính sách và có cái nhìn khách quan khi thực thi công vụ.

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ là kênh tương tác giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp nhằm mục đích công khai hóa toàn bộ các phương tiện chỉ đạo điều hành của chính phủ và tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi các chủ trương chính sách, cơ chế vận hành của các tổ chức quản lý các cấp, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản để phục vụ ngày càng tốt hơn vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Responsive image
 

Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Theo thống kê, cán bộ công chức ở các địa phương phải dành ra gần 30% thời gian làm việc để thực hiện báo cáo, tuy nhiên chất lượng báo cáo không có, một số ít sao chép, cập nhật, báo cáo thiếu sinh động, báo cáo trùng lắp, không phù hợp với yêu cầu quản lý. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 về Phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước", mục tiêu:

Thiết lập khung pháp lý thống nhất về chế độ báo cáo theo hướng: đổi mới và giảm gánh nặng hành chính trong công tác báo cáo, đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo thống nhất, đồng bộ; có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả, thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước.

Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Đến năm 2020, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia cơ bản hoàn thành và được vận hành, đảm bảo báo cáo được thực hiện trực tuyến, nội dung báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời; có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các dữ liệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả; mẫu báo cáo, biểu báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.

Bá Đăng

Tin liên quan