Thông báo thời gian lưu thông lên núi Cấm
Căn cứ Biên bản kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu sơ bộ của các Sở ngành và các ban ngành huyện Tịnh Biên về việc công trình xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm. Đến nay, công trình xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

 
 

Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm phối hợp với UBND xã An Hảo tiến hành mở cổng lưu thông đường lên xuống Núi Cấm vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2018. Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm thông báo đến các cơ quan, đơn vị người dân trong khu du lịch Núi Cấm được biết.