Mời doanh nghiệp tham dự Tập huấn “Đánh giá tác động từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam. Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp An Giang”
Nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin về phương pháp cải thiện môi trường kinh doanh hiệu quả và những thông tin quan trọng về cơ hội, thách thức liên quan đến Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mới của Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi Tập huấn, chủ đề: “Đánh giá tác động từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam. Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp An Giang” do chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hướng dẫn.

1. Thành phn tham dự:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ.

- Đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Hội nữ doanh nhân; Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang.

- Tỉnh Đoàn An Giang (20 cán bộ Đoàn), Trường Đại học An Giang (20 giáo viên và sinh viên), Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (10 cán bộ).

- Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan thường trú tại An Giang.

- Các doanh nghiệp tiêu biếu của tỉnh.

2. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30, ngày 11/5/2018 (Thứ Sáu).

3. Địa điểm: Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Số 3A, Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang).

Đề nghị đại biếu đăng ký tham dự qua địa chỉ email: hvphuong@angiang.gov.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 02963.949350 - 0947.969566 (gặp anh Vũ Phương) trước ngày 10/5/2018.

Bá Đăng